Модель виховної системи «Школа становлення громадянина»

 

Головна місія сучасної школи – формування конкурентоспроможної особистості для життя в нових економічних умовах.

Експерти Всесвітнього економічного форуму в Давосі  (лютий 2016) озвучили ключові навички, які знадобляться людям для успішної кар’єри в 2020 році. В майбутньому – головною цінністю стане мозок, емоції й розвиток. Більшість з 10 навичок стосуються спілкування з людьми, вміння керувати, розуміти й домовлятися. Ще чотири пов’язані з особливостями мозку – здатністю приймати рішення, генерувати ідеї й креативити.

Ключові навички у 2015 та 2020 рр.

2015 2020
1. Комплексне розв’язання проблем 1. Комплексне розв’язання проблем
2. Взаємодія з людьми 2. Критичне мислення
3. Уміння керувати людьми 3. Креативність
4. Критичне мислення 4. Уміння керувати людьми
5. Уміння вести переговори 5. Взаємодія з людьми
6. Контроль якості 6. Емоційний інтелект
7. Орієнтація на клієнтів 7. Уміння формувати власну думку та приймати рішення
8. Уміння формувати власну думку та приймати рішення 8. Орієнтація на клієнтів
9. Уміння слухати й запитувати 9. Уміння вести переговори
10. Креативність 10. Гнучкість розуму (вміння швидко переключатися з однієї думки на іншу

 

Метою  виховної  системи «Школа становлення громадянина», яку  реалізуємо за рішенням педради  від 30.08.2011р., є «Розвиток і саморозвиток особистості учня, патріота, активного громадянина України, здатного до життєвого проектування й самореалізації в соціумі».

Працюючи над створенням умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи,  педагоги школи впроваджують: особистісно-орієнтований підхід; навчальну технологію; учнівське самоврядування; гурткову та клубну діяльність; проектні технології.

З метою реалізації  Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді у навчально-виховному процесі школи використовуються різні форми патріотичного виховання, а саме:

 • інформаційно-масові: дискусії, диспути, конференції,  інтелектуальні ігри, брейн-ринги, вікторини, вечори, «усний журнал», уроки пам’яті та мужності;
 • діяльнісно-практичні: екскурсії, свята,  ігри-драматизації, огляди-конкурси, олімпіади;
 • інтегративні: шкільний Євроклуб «Соняшник», фестиваль-конкурс «Українка я маленька», фестиваль патріотичної пісні, Шкільна Розколяда,  гуртки;
 • діалогічні: бесіда, години спілкування;
 • індивідуальні: доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо;
 • наочні:  шкільний куточок Хліборобства, Зала Духовності , фотогалерея «Пізнай Україну» – «Сім чудес України», меморіальна вітрина «Небесні Ангели»,  виносна експозиція  «Боротьба, змагання, висота і перемога»,  виставки дитячої творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо.

Завдання:

 • Створити виховне середовище, сприятливе для розвитку й самореалізації особистості учня з врахуванням його здібностей, суспільних та власних інтересів.
 • Формувати ключові компетентності та систему цінностей школяра через його власне ставлення до суспільства і держави, до інших людей, до природи, праці, мистецтва і самого себе.
 • Організувати виховний процес на засадах народної, родинної та етнопедагогіки з врахуванням вікових особливостей дитини.
 • Здійснювати  психолого – педагогічний супровід реалізації виховної системи «Школа становлення громадянина».
 • Оптимізувати співпрацю органів учнівського самоврядування, дитячих та громадських організацій, міжнародного співробітництва.
 • Залучити до співпраці батьків, громадськість, церкву, інші освітні установи.
 • Підвищити рівень готовності  педагогів школи до інноваційної діяльності через оптимізацію  науково-методичної роботи.

Очікуваний результат:

 • Створяться сприятливі умови для формування цілісної особистості учня, його активної громадянської позиції, життєвих компетентностей.
 • Зросте усвідомлення школярем  власної ролі у творенні громадянського суспільства,  проектуванні свого майбутнього.
 • Виробиться вміння дітей використовувати в життєвій практиці загальноєвропейські цінності,  духовні та культурні надбання української нації.
 • Зросте імідж школи.

Своїх випускників ми хочемо бачити розвиненими особистостями,  патріотами, людей з активною позицією і критичним мисленням, які здатні змінювати світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці та вчитися впродовж життя.

Управління виховною системою здійснюється з метою створення сприятливих умов для задоволення потреб учнів.

У своїй роботі Надвірнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 керується Конституцією України, Законами  України  «Про освіту» (1991), «Про загальну середню освіту» (1999),  Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (2011 р.),  Конвенцією ООН про права дитини. Свою діяльність здійснює згідно наказу МОН України від 16.06.2015641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді»; наказу  департаменту  освіти  і  науки  Івано-Франківської  ОДА  №465  від  26.10.2015 р.  «Про  затвердження  Заходів  щодо  реалізації  Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді».

Визначальними є напрацювання з народної, родинної та етнопедагогіки відомих вчених С.Русової, Г.Ващенка, В.Сухомлинського, М. Стельмаховича. Р.Скульського.

Зміст виховання

Змістовою основою шкільної політики у сфері виховання є Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (2011р.). Виховна система будується  на системі цінностей, що характеризують ставлення особистості до суспільства і держави, до інших людей, до природи, праці, мистецтва і самого себе.

Науково-методичне забезпечення виховної системи у школі ведеться відповідно до норм організації методичної роботи. Працює МО класних керівників 1-11 класів. Методичне об’єднання працює над проблемною  «Створення виховного середовища для  розвитку і становлення свідомого  громадянина-патріота, соціально активної, духовно і фізично досконалої особистості».

Педагоги школи є добрими вихователями, які постійно шукають нові та ефективні шляхи роботи з учнями. Власні надбання та досвід роботи вчителів дають можливість їм проводити на базі школи семінари всіх рівнів та педпрактики, брати активну участь у розробці методичної літератури, експериментальних проектах, апробаціях.

З метою реалізації  Концепції  національно-патріотичного  виховання  громадянина-патріота у навчально-виховному процесі школи використовуються різні форми та методи патріотичного виховання, а саме:

 • інформаційно-масові: дискусії, диспути, конференції,  інтелектуальні ігри, брейн-ринги, вікторини, вечори, «усний журнал», уроки пам’яті та мужності;
 • діяльнісно-практичні: екскурсії, свята,  ігри-драматизації, огляди-конкурси, олімпіади;
 • інтегративні: шкільний Євроклуб «Соняшник», фестиваль-конкурс «Українка я маленька», фестиваль патріотичної пісні, Шкільна Розколяда,  гуртки;
 • діалогічні: бесіда, години спілкування;
 • індивідуальні: доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота тощо;
 • наочні:  шкільний куточок Хліборобства, Зала Духовності , фотогалерея «Пізнай Україну» – «Сім чудес України», меморіальна вітрина «Небесні Ангели»,  виносна експозиція  «Боротьба, змагання, висота і перемога»,  виставки дитячої творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо.

Працюючи над створенням умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи,  педагоги школи впроваджують: особистісно-орієнтований підхід; навчальну технологію; учнівське самоврядування; гурткову та клубну діяльність; проектні технології.

Психологічний супровід виховної системи

З метою вивчення соціальної ситуації розвитку проводяться наступні заходи:

анкетування «Моє ставлення до навчання», «Адаптація до шкільного життя», «Вивчення моральної орієнтації особистості», соціометричне дослідження, тренінгові заняття «Я і мій клас».

Методики «Направленість на оцінку та отримання знань за Ільїним, Курдюковою», вивчення самооцінки та індексу групової згуртованості, вивченні ціннісних орієнтацій особистості, дослідження комунікативних та організаторських здібностей (за Федоришином), вивчення інтегральних форм комунікативної агресії, експрес діагностика некерованої емоційної збудливості, експрес діагностика схильності до афективної поведінки (Бойко), вивчення рівня депресії (Балашова), потреба в досягненнях.

Щороку проводяться інформаційно-просвітницькі заходи з метою профілактики насильства та торгівлі людьми « Ні! насильству у сім’ї», «Дитинство без насилля», «Права людини та попередження насильства», «Синя стрічка», «Як не стати жертвою торгівлі людьми». Цикл бесід «Безпека дітей в Інтернеті» мають на меті ознайомити учасників з потенційними загрозами, які чекають на дитину у мережі, та дати ряд рекомендацій і можливих способів уникнення складних, неприємних ситуацій.

Сучасне профорієнтування – це перш за все виховання молодої людини здатності до ініціативного плануванні свого майбутнього, а також створення умов, які сприяють розвитку внутрішніх засобів активного професійного самовизначення: самопізнання, самооцінювання і саморозвитку.

Для наглядності і усвідомленості майбутнього вибору у школі проводяться профорієнтаційні екскурсії, «День кар’єри», на який запрошується спеціалісти з різних галузей, тренінгові заняття «Мій свідомий вибір майбутньої професії».

Активна громадянська позиція, як один з основних стержнів на які опирається особистість, формується в процесі роботи з учнями  на уроках,  середовищі тренінгових занять «Формування громадянських цінностей у підлітків», виховних бесід та диспутів, вивчається під час анкетувань.

Соціально-психологічною службою вивчались ціннісні орієнтації старшокласників. З цією метою були проведені анкети: «Життєві цінності» серед учнів 7-9  класів, «Світоглядні орієнтири молоді» 10-11класи.

Результати дослідження дозволяють виділити структуру ціннісних орієнтацій учнів.

Робота з профілактики правопорушень.

Постійно в центрі уваги педагогічного колективу школи превентивне виховання учнів, спрямоване на вироблення навичок правової культури та попередження правопорушень серед учнів. В рамках проведення всеукраїнського Тижня права організовано виставку літератури в шкільній бібліотеці, тематичне інформування «Відповідальність неповнолітніх» та години класного керівника.

Питання профілактики правопорушень серед учнів розглядається систематично на засіданнях ради профілактики правопорушень (двічі на семестр), на нараді при директорові (раз на семестр), а також на педагогічній раді. Приймаються рішення про закріплення громадських вихователів, про покращення індивідуальної роботи з учнями, про підвищення ефективності профілактичної роботи.  Проводяться круглі столи за участі працівника  кримінальної міліції з метою удосконалення правового виховання учнів.

Превентивна правовиховна робота, а саме: щоденний облік відвідування учнями навчальних занять, систематичний аналіз пропусків уроків, індивідуальна робота з учнями, що мають девіантну поведінку, дають певні результати.

За результатами анкетування по виявленню  учнів з девіантною поведінкою у класі,  що було проведено  практичним  психологом  школи Лабенською  Л.М. і опитано 104 учні 7-8 класів  – 79 учнів мають благополучний рівень девіантності; у  22 учнів – спостерігається випадковість відхилень у поведінці  ( І рівень), 2 учнів – егоцентричні і мають негативне відношення школи (ІІ рівень) і в 1 учня спостерігається поведінка на межі правопорушень, не сприйняття  виховного процесу (ІІІ рівень).

Роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

У школі склалася система взаємодії і співпраці з громадськістю міста, Церквою, з органами місцевого самоврядування, службами і відділами Надвірнянської районної державної адміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей, громадськими організаціями. Державно-громадське управління освітнього процесу школи здійснюється через діяльність Ради школи, батьківських комітетів класів, органів учнівського самоврядування. Адміністрація навчального закладу щорічно звітує перед громадськістю та педагогічним колективом про свою діяльність, залучає батьківську громадськість до розгляду питання профілактики правопорушень серед учнів.

З метою створення умов доступності освіти та розвитку здібностей  дітей школа активно співпрацює з позашкільними освітніми установами – СЮТ, РЦДТ, РЕНЦ, дитячо-юнацькою спортивною школою, з музичною і художньою школами, Будинком культури, дитячою та юнацькими бібліотеками.

Школярі і педагоги школи є учасниками спільних акцій  та проектів організованими  Надвірнянською станицею Національної  Скаутською Організацією України «ПЛАСТ»,  громадськими організаціями «Молодіжний Євроклуб «Соняшник», «Студентське братство»,  «Добрий Самарянин», «Молода Просвіта», волонтерськими та благодійними організаціями. Завдяки такій взаємодії  учні залучаються  до активного  партнерства, змістовного дозвілля, розширюють коло спілкування, розвивають фізичні здібності, формують естетичні смаки.

Інформація про систему роботи школи, головні події шкільного життя, проведені заходи та досягнення школи висвітлюються на сайті школи, та власній  інтернет-сторінці Facebook. в засобах масової інформації.

Взаємодія сім’ї школи та громади сприяє становленню особистості як громадянина-патріота, творця і проектувальника власного життя. У співпраці з  батьками, громадськістю міста, з Церквою учні беруть участь у справах, що ґрунтуючись на консолідуючій,  національній ідеї і стосуються загального добра.

Організовуючи виховну діяльність, маючи підтримку серед батьків та громадськості, школа  бере на себе відповідальність за співпрацю всіх організацій і установ. Щоб спілкування вихованців з представниками громади, батьками  було насиченим і цікавим, педагоги шукають і впроваджують нові, більш ефективні форми взаємодії з місцевою громадою  через призму різних  видів та форм роботи:

 • Участь учнів школи у районній патріотично-спортивній грі «Листопадовий Зрив – 2015»,  що проводилася відділом молоді і спорту Надвірнянської РДА;
 • Видання збірки віршів «Першоцвіт» – здобуток поетичної творчості учнів,  вчителів, депутатів міської ради;
 • Випуск газети “Шкільний трамвай” – синтез співпраці учнівського самоврядування, педагогів, батьківської громадськості;
 • проект «Вулиці мого міста». В рамках проекту «Вулиці мого міста» оформлені стенди «Моє місто Надвірна на карті Європи та світу» про культурні, економічні та дружні зв’язки міста з іншими містами європейських країн, проведено презентацію вулиць Надвірної  у сесійній залі міської ради;
 • проект «Заквітчаймо рідну школу» – результат співпраці школи з надвірнянським лісництвом та районним еколого-натуралістичним центром, отримав схвальні відгуки від мешканців мікрорайону, на території якого знаходиться наша школа;
 • куточок хліборобства – результат спільної діяльності учнів, батьків, працівників школи та громади міста – зібрано понад 70 експонатів: приладдя для обробітку ґрунту,  зерна, випікання хліба, а також колекція глиняного посуду різної форми та призначення;
 • Шкільна Зала Духовності, каплиця Благовіщення  Пресвятої Богородиці створена  за сприяння батьків, учителів, учнів школи – як результат діяльності волонтерів школи та співпраці з Церквою. Серцем зали духовності є каплиця Благовіщення Пресвятої Богородиці, а родзинкою ––  Хресна Дорога Спасителя, яку ілюструвала випускниця школи Сіщук Ольга, використавши  техніку  графіки.  

Співпрацюючи з Церквою, школа використовує  її кращі здобутки  у системі національно-патріотичного та морально-духовного виховання молодого покоління. Двічі на місять священослужителі  УГКЦ проводять  катехизацію  молоді.  Зокрема  адміністратором  храму Покрови Пречистої Діви Марії – отцем Ю.Зеленчуком прочитано серію лекцій для учнівської молоді на тему чистоти сімейних відносин та профілактики  абортів (грудень 2015 року).  Біля Чудотворного Образу  Гошівської Матері Божої, що загостила до храму Покрови Пречистої Діви Марії у мікрорайоні Руднєва (грудень 2014 року),  учні разом з учителями  мали змогу помолитись за мир і спокій в Україні. Отцем Ярославом Стеф’юком  – представникм Комісії у справах душпастирства охорони   здоров’я  Коломийсько-Чернівецької  Єпархії  УГКЦ проводились зустрічі  «Чи достатньо рекламного напису: «Надмірне вживання алкоголю шкодить вашому  здоров’ю» (листопад 2013 року).

Міжнародна  співпраця.

Є певні здобутки школи  і у сфері міжнародного співробітництва. Тісна співпраця міст-побратимів  Надвірна і Пруднік (Польща) сприяє розвитку партнерських стосунків між Надвірнянською ЗОШ І-ІІІ ст.№3 та Гімназією №1  ім. кардинала Штефана Вишинського.  

Учнівське самоврядування.

У Надвірнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 діє Учнівська Республіка заснована  на принципах демократизму, взаємодопомоги, гуманізму, компетентності, об’єктивності, рівності, гласності, результативності. ЇЇ сутність   полягає в тому, що учні вчаться  жити в правовій демократичній державі, брати на себе соціальну та громадянську відповідальність. Кожен учасник, крім участі у загальних справах має за мету саморозвиток, самовиховання, самовдосконалення.

Результативність реалізації виховної системи

«Школи становлення громадянина»:

 • створено сприятливе середовище  для становлення і розвитку  особистості  громадянина на засадах національної свідомості, духовності,  моральності, здатної до самореалізації  в соціумі;
 • зросла відповідальність, активність, самостійність учасників учнівського самоврядування;
 • підвищився рівень вихованості та національно-духовної культури школярів;
 • зросла готовність педагогів до інноваційної діяльності;
 • сформувався стиль взаємодії учень-педагог задля позитивного клімату в навчально-виховному процесі;
 • зросло зацікавлення батьків, громадськості, духовенства м. Надвірна та інших інституцій району щодо виховання дітей;
 • покращився  імідж школи. Щорічно наші учні отримують призові місця в ІІ та ІІІ етапі на Всеукраїнських предметних олімпіадах, входять в п’ятірку кращих конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика та ім. Т.Шевченка на районному та обласному рівнях. А також:
 • ІІ місце в обласному конкурсі «Модель виховної системи загальноосвітнього навчального закладу» (вересень 2012);
 • ІІІ місце в обласному турі Всеукраїнського конкурсу  на  кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування  «Мій рідний край» (грудень 2012р.);
 • ІІІ місце в обласному екологічному проекті  «Заквітчаймо рідну школу» (2013р.);
 • Призові місця в районній новорічно-різдвяній виставці «Новорічна композиція», «Український сувенір»  (2012р., 2013р., 2014р., 2015р.);
 • Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», районний етап  – І місце (2015рік);
 • І місце в районній патріотично-спортивній грі «Листопадовий Зрив – 2015» (листопад 2015р.);
 • І місце в районному етапі обласного огляду-конкурсі на кращу організацію правоосвітньої та право виховної роботи в школі;
 • Хор  учнів середніх класів  школи систематично займає призові місця у районному огляді колективів художньої самодіяльності та на конкурсах патріотичної пісні;
 • Обласне свято «Співоча родина» І місце (2013рік);
 • Вокальний  ансамбль дівчат «Бистряночка – ІІ місце у районному огляді колективів художньої самодіяльності;
 • щорічна участь молодших школярів у Всеукраїнському конкурсі дитячих  малюнків «Мої права»;
 • Всеукраїнський конкурс учнівських робіт «Космічні фантазії» –  ІІІ місце (2012рік);
 • Змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання серед дівчаток і хлопчиків І місця в районі і призові місця на обласних змаганнях  (2013, 2014, 2015 роки);
 • Учні школи мають вагомі досягнення  в районних та обласних  змаганнях-конкурсах  ЮІР та «Школа безпеки»;
 • Шкільна команда КВК «Кадри» неодноразовий учасник Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здорв’я» (в Одесі);
 • Команда школи  – постійний учасник в районних змаганнях колективів  екологічної просвіти (агітбригад ) (переможець 2010р.);
 • змагання з баскетболу 3*3  серед хлопців посіли – ІІ місце на обласних змаганнях  ( 2014 рік);
 • І місце в районному етапі спортивних змаганнях «Олімпійське Лелеченя» (2013р.)
 • Далі буде!!!

 

Поділитись