Публічна інформація

 1. Статут закладу освіти
 2. Ліцензія на провадження освітньої діяльності
 3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм
 4. Сертифікат про інституційну акредитацію закладу освіти
 5. Структура та органи управління навчального закладу освіти 
 6. Кадровий склад закладу освіти 
 7. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти
 8. Правила внутрішнього трудового розпорядку
 9. Структура 2019/2020 навчального року
 10. Режим роботи закладу освіти
 11. Робочий навчальний план
 12. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 13. Мова (мови) освітнього процесу
 14. Наявність вакантних посад
 15. Освітні програми що реалізовуються у закладі освіти
 16. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
 17. Правила прийому до закладу освіти
 18. Правила прийому до першого класу
 19. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
 20. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 21. Кошторис
 22. Фінансовий звіт
 23. Фінансування закладів освіти
Поділитись